احساساتم را آب برد!
ابری با احتمال بارش شلنگی.

نزدیک اذان بود, وسط تابستان گرم...
اتاقم روی پشت بام است، در اتاق نقلی ام پشت میز نشسته بودم...
تعداد بازديد : 13
برچسب ها : , , , , , ,