ابتکار:دولت پنهان بحران آفرینی میکند!!!!

طنزنوشته و نقدی پیرامون گفته خانم ابتکار درباره دولت پنهان!


تعداد بازديد : 15
برچسب ها : , , , , , ,